Skip to main content

La Dansa de les Lletres

Il.lustrat per Mireia Sampedro
Encara recorde l'olor a gesmiler d'aquelles nits d'estiu quan jo era menuda i 'ma uela Maria' seia en una mecedora a la porta del carrer amb un conte a la mà. La meua germana i jo l'escoltàvem atentament amb molta admiració. El meu conte preferit era el de El gegant del pi perquè hi havia trossets on la narració s'aturava i totes a una cantàvem allò de "El gegant del Pi ara balla, ara balla, el gegant del Pi ara balla pels camins"...

'Ma uela Maria' era de les poques dones alfabetitzades de l'època i recorde que les altres dones del poble acudien a ella a demanar-li consell com a persona de cultura i altres perquè havien rebut una carta i necessitaven que ella els la llegira i donara assessorament.***********************


D'un temps ençà, resona en les nostres oïdes una paraula que sembla estar ben bé de moda: la neuroeducació. Que no és sino l'aplicació dels darrers estudis de neurociència aplicats a l'àmbit de l'educació. A més hi ha un punt que ara ja és indiscutible: com les emocions evoquen canvis en qui està aprenent. Per a que els nostres alumnes aprenguen, haurem de connectar emocionalment amb ells. I una de les millors maneres d'aconseguir aquesta connexió amb ells és mitjançant la lectura. Les narracions són un dels elements més potents que hi ha per a emocionar. I a més, fomentant la lectura estem posant a les seues mans una eina per a que ells puguen moure a la resta.

En primer lloc, llegir ens permet obrir les ales de la creativitat, de la imaginació, d'un món que crees a la teua ment i és teu, diferent al que crea el company llegint exactament el mateix text. Amb la lectura viatgem; viatgem arreu del món. Mentre fem el procés de decodificació de la lectura, la nostra ment va evocant imatges. Desenvolupem la capacitat d'abstracció. Però també la d'empatitzar, la de posar-mos en la pell de l'altre. Viure i sentir com ho fan els personatges.

En segon lloc, quantes més llengües coneguem, aprenem i dominen, més connexions neuronals i ramificacions de neurones creixen al nostre cervell. Per la qual cosa, quan un alumne nostre llig, quan nosaltres els llegim en un altra llengua, tot el seu cervell està canviant. En eixe moment està ampliant-se. I això li possibilitarà l'aprenentatge d'altres llengües, d'altres matèries. I, de moment, se n'anirà a casa sent una mica més savi.

En tercer lloc, llegir en una llengua és aprendre la cultura d'un poble, la seua manera de pensar, el seu sentir, el bàtec del seu cor. És aprendre la seua visió del món, les seues costums, els seus refranys. A més del seu vocabulari, la seua gramàtica. La llengua a l'ús.

Llegir és la pedra angular per a l'adquisició de coneixement. A través de la lectura busquem informació, estudiem, transmetem el que volen difondre. La lectura és essencial per a comunicar-se, per a investigar, per apendre. Llegir ens tipa de coneixements. Ens obri les portes al món. A nosaltres i nosaltres als demés. Ens expressem, alliberem i traguem el que portem dins.

Però sobretot, ens fa sentir el mateix que el personatge del conte que llegim. Qui no ha plorat llegint un poema d'amor, o millor dit, desamor? Qui no ha escoltat la veu d'un personatge? Qui no ha vist i somniat en l'escenari d'allò que estava succeïnt a la novel.la que tenia a les seues mans? I qui no ha quedat decebut quan han portat al cinema el seu llibre, el seu conte de capçalera i era tan diferent a com se l'havia imaginat? La lectura ens prové d'experiències sensorials que mouen al lector.

I és que fomentar la lectura és un bon hàbit per a la salut , com ho és menjar sa, dormir suficient o practicar esport. Però sobretot, ho és per a la salut del nostre cervell. Perquè les neurones vagen emmaranyant-se i enxarxant-se.


I tu? T'animes a dansar al ritme de la lectura en valencià?


Mireia

Comments

Most views

Teacher's notebook

To take off a new trip, the trip of the new school year 2018-2019, you will need a suitcase. A suitcase full of enthusiasm where to organize the new course, noting your schedules, plans, calendar, meetings...
To facilitate the preparation of luggage, I put thisteacher's notebook in your hands. 
But be very careful, do not overdo the planning if you do not have excess baggage. And never forget what your Students' interests are and what is the perfect activity they are prepared to do from the take-off.
Have a good trip!
Mireia

Game based learning vs Gamification

Recently, listening to Juan Fernandez in his online Congress titled "Educational Revolution", a new concept has reverberated in my head: Game-based learning.
What is game-based learning? It is a way to take a traditional content but to teach it through experiences in a motivating activity. Using attractive scenarios, overcoming different challenges and acquiring positive and interesting involvements. Students learn from failing.
What's the difference between GBL and gamification? Gamification is the application of game principles to NON-game situations to provide desired behaviours through rewards, recognition and motivation.
Nevertheless, both of them have the same goal: to improve students commitment and engagement to make the learning experience more positive and enhance memory and retention.


Presentation

Welcome to Wonderland! A world of English teaching, plenty of innovative and creative resources for English and CLIL teachers. A world to increase your teaching growth and motivation.
In this blog, I will share with you a lot of materials, methodologies and ways to work on projects.  You will find a lot of tips to manage your classroom based on neuroeducation.
You will grow your competences throughout the reflections, videos, interviews, experiences, ebooks... that you will read here.
I will also share with you the contents learnt in my teaching trainings.
Are you ready for the journey?
Let's go there!!!

Mireia


Traditional British Games

Games are crucial at school, as neuroscience findings assert. Throughout games, there are countless skills that pupils develop such as:
-increasing their coordination -developing their creativity and flexibility of thought (conceive new ideas) -enhancing memory -improving coordination -strengthening social skills -promoting problem-solving skills -expanding attention and concentration

From the English subject, we can work on traditional British games as a part of the English culture.
The point is how to explain the game to facilitate students' understanding. To do so, a good option is explaining the game at the classroom using the blackboard and illustrating at the same time that the activity is described. This visual support help pupils to imagine the layout at the playground.
After that, it's necessary to choose "it". For that, using English counting rhymes, as you can read in the following example:
Eenie, Meenie, miny, moo catch a tiger by the toe if he cries, let h…

Neuroeducational hooks

Engaging students to learn.
My way in Wonderland started with a presentation post that mentioned a journey of growth based on neuroeducation findings. Teachers need to know how the brain works in order to teach better. That trip has its first stop in this post. That's the reason why the keys to empowering classroom climate will be presented. What makes the students learn? As Francisco Mora affirms in his book Neuroeducación, curiosity, attention and memory must be given. What most influences to capture their attention is to connect the students emotionally with the contents. Hence his well-known quote you can only learn what you love. For this, pupils should always see the best version of the teacher bearing in mind the mirror neurones.
Our brain has a genetic memory and it is prepared for survival. Therefore, if our students feel emotionally attacked, they disconnect. Anyway, how can you activate that device of attention, emotion or memory? Raising up the dopamine (hormone of hap…

Music, podcast, listening and MORE!

Throughout the school year, it arises the necessity to edit sound:
-to cut out a song for the Xmas concert -to prepare your own listenings -to record podcasts for your students -to edit a track with song and a voiceover for a performance -to create a radio programme to increase communicative skills in your lessons...
The best audio editor for the needs of a school, it is AUDACITY. The main reason is that it is free and multiplatform, so it is valid to download it for linux, mac and windows. It also allows us to manipulate all kinds of formats (.wav, .mp3...).
Whenever we create a project using audacity, it will generate two types of files, one that will be .aup, and also a folder with the same name.
The best point about this programme is that it allows us to cut, mute parts, generate or minimize noise, add an echo effect, mix several songs adjusting the transitions, make the audio fade away at the end...
However, the star feature of this versatile programme is the "audio duck&qu…